คู่มือการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง

หากเกิดปัญหา Variable _REPORTOUTPUT is not found. แก้ปัญหาโดย
คลิกที่นี่เพื่อแก้ปัญหา

เวอร์ชันวันที่ เวลารายการอัพเดท
9 เมษายน 2563 เวลา 02.28 น.อัพเดทให้แสดงยอดการตัด30%โดยภาพรวม
6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.30 น.อัพเดทให้รองรับการโหลดข้อมูลภาษีจาก Excel
5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.40 น.อัพเดทให้รองรับการโหลดข้อมูลภาษีจากเว็บจ่ายตรง
15 มกราคม 2560 เวลา 16.15 น.อัพเดทให้รองรับการรับรองภาษีจากการเพิ่มฎีกาเบิกเงิน
8 มกราคม 2560 เวลา 11.36 น.อัพเดทให้นำข้อมูลภาษีเข้าระบบและตรวจยอด กบข/กสจ.
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.45 น.อัพเดทให้จัดการหนี้LOANสามารถแยกรหัสได้
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.01 น.อัพเดทให้สามารถจัดทำข้อมูลจ่ายตรง(LOAN,DEPT)
5 เมษายน 2559 เวลา 22.20 น.อัพเดทให้สามารถเตรียมการจ่ายตรง(ดูคู่มือประกอบ)