คู่มือการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง

สิ่งที่พัฒนาเพิ่ม
1 รองรับการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง ระบบ LOAN ระบบ DEPT (ระบบ COOP กำลังรอความชัดเจน)
2 รองรับรายการด้านรับไม่จำกัด (เดิมรับได้ 10 ช่องรายการ) รายการด้านจ่ายไม่จำกัด (เดิมรับได้ 30 ช่องรายการ)
รายการทุกรายการโชวในเมนูแรก
3 แก้ปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ หรือการปิดคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์แล้วฐานข้อมูลเสีย เวอร์ชันนี้ป้องกันฐานข้อมูลไว้แล้ว

ข้อจำกัด
1 หน่วยงานใดอัพเดทแล้ว ให้ทดลองจัดทำการโอนธนาคาร และเตรียมข้อมูลขึ้นสู่เน็ต เพื่อทดสอบว่าข้อมูลเวอร์ชันเก่าได้อัพมาเป็นเวอร์ชันใหม่แล้ว
2 ให้เข้าเมนูผู้ดูแลระบบ->กำหนดสำนักงาน ระบบจะแสดงรหัสประจำเครื่อง ให้แจ้งผู้พัฒนาระบบเพื่อขอรหัสการใช้โปรแกรม

สิ่งที่กำลังพัฒนา จะอัพเดทตามให้เมื่อทดลองใช้แล้วได้ผลดี
1 จัดเตรียมข้อมูลให้รองรับระบบ KTB-Corperate
2 สามารถอัพโหลด-ดาวน์โหลดข้อมูลเงินที่จ่ายระหว่างเดือนขึ้นอินเทอร์เน็ต
3 พัฒนาให้รองรับข้อมูลนำเข้าจาก Excel ทุกเวอร์ชัน

หากเกิดปัญหา Variable _REPORTOUTPUT is not found. แก้ปัญหาโดย
คลิกที่นี่เพื่อแก้ปัญหา

คู่มือการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง


เวอร์ชันวันที่ เวลารายการอัพเดท
6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.30 น.อัพเดทให้รองรับการโหลดข้อมูลภาษีจาก Excel
5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.40 น.อัพเดทให้รองรับการโหลดข้อมูลภาษีจากเว็บจ่ายตรง
15 มกราคม 2560 เวลา 16.15 น.อัพเดทให้รองรับการรับรองภาษีจากการเพิ่มฎีกาเบิกเงิน
8 มกราคม 2560 เวลา 11.36 น.อัพเดทให้นำข้อมูลภาษีเข้าระบบและตรวจยอด กบข/กสจ.
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.45 น.อัพเดทให้จัดการหนี้LOANสามารถแยกรหัสได้
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.01 น.อัพเดทให้สามารถจัดทำข้อมูลจ่ายตรง(LOAN,DEPT)
5 เมษายน 2559 เวลา 22.20 น.อัพเดทให้สามารถเตรียมการจ่ายตรง(ดูคู่มือประกอบ)
13 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น.อัพเดทให้สามารถสรุปข้อมูลการเบิกแยกตามระดับ (เมนูหลัก-พิมพ์รายงาน-พิมพ์แบบเช็คระดับ)
12 เมษายน 2556 เวลา 10.45 น.อัพเดทให้สามารถส่งออกข้อมูลเงินเดือน เพื่อนำไปอัพเดทเว็บ กบข.
10 มกราคม 2555 เวลา 15.55 น.อัพเดทให้เลือกว่าจะคำนวณภาษีรวม พสรหรือไม่และรับไฟล์ Excel ทุกเวอร์ชัน
7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.49 น.อัพเดทให้รองรับศูนย์ต้นใหม่ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว116
1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 20.56 น.อัพเดทให้รองรับระบบบันทึกการลดหย่อนภาษีและการคำนวณภาษี
28 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น.อัพเดทให้รองรับชื่อตำแหน่งใบรับรองภาษีให้กว้างขึ้นเพราะสำนักงานเปลี่ยนชื่อใหม่
1 มกราคม 2553 เวลา 20.00 น.อัพเดทให้รองรับการบันทึกการลดหย่อนภาษีจากอินเทอร์เน็ท
13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น.อัพเดทให้สามารถพิมพ์สลิปได้จากระบบ School Print SLIP โดยตรง
26 ตุลาคม 2552 เวลา 7.00 น.อัพเดทให้สามารถเลือกอันดับเป็น คศ.1 หรือ ทั่วไป ชำนาญการ
20 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30 น.อัพเดทให้สามารถเลือกอันดับตามตารางเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
22 กันยายน 2552 เวลา 20.50 น.อัพเดทตารางเงินเดือน กพ ตามหนังสือที่ นร.1012/ว 5 ลงวันที่ 27 กพ.2552