เวอร์ชันวันที่ เวลารายการอัพเดท
15 มกราคม 2560 เวลา 20.20 น.อัพเดทให้รองรับ ประกันสังคม(กรณีตกเบิก)
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.01 น.อัพเดทให้รองรับ E-Money เวอร์ชันใหม่