ข้อจำกัด
หากจัดทำ สรจ.6 แล้วเกิด Error ให้เซ็ทโปรแกรม Microsoft Excel ไม่ให้ทำการบล็อคข้อมูลการจัดทำไฟล์จากระบบอื่น
เวอร์ชันวันที่ เวลารายการอัพเดท
5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 22.01 น.อัพเดทให้สามารถจัดทำ สรจ.6 หัวภาษาไทย