คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ B-Money
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
ข้อ 1  คู่มือการใช้โปรแกรม B-Money
1 คู่มือการใช้โปรแกรม B-Money ดาวน์โหลด
ข้อ 2  การนำเข้าข้อมูลภาษีจ่ายตรง
1 การติดตั้งไดร์เวอร์ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด
2 การติดตั้งโปรแกรมแปลงไฟล์PDFtoTEXT ดาวน์โหลด
3 การแปลงไฟล์ PDF เป็น TEXT ดาวน์โหลด
4 การนำข้อมูลภาษีเข้าระบบ B-Money ดาวน์โหลด
5 การอนุญาตให้ดาวโหลดใบรับรองภาษี ดาวน์โหลด