คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ B-Money
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
ข้อ 1  คู่มือการตัดยอดเงิน30%
1 คู่มือการตัดยอดเงิน30% ดาวน์โหลด
ข้อ 2  คู่มือการใช้โปรแกรม B-Money
1 คู่มือการใช้โปรแกรม B-Money ดาวน์โหลด
ข้อ 3  การนำเข้าข้อมูลภาษีจ่ายตรง
1 การติดตั้งไดร์เวอร์ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด
2 การติดตั้งโปรแกรมแปลงไฟล์PDFtoTEXT ดาวน์โหลด
3 การแปลงไฟล์ PDF เป็น TEXT ดาวน์โหลด
4 การนำข้อมูลภาษีเข้าระบบ B-Money ดาวน์โหลด
5 การอนุญาตให้ดาวโหลดใบรับรองภาษี ดาวน์โหลด
ข้อ 4  การจัดทำแบบ สรจ.6 แบบใหม่
1 การจัดทำแบบ สรจ.6 แบบใหม่ ดาวน์โหลด